DamWeb logo

De slagboom

Deel 1

Dit is de eerste van een zesdelige serie over combinaties vanaf veld 16. Hans Vrolijk stelde deze serie samen uit eigen werk, partijfragmenten en gepubliceerde combinaties van andere auteurs. De gehele serie verscheen in 1994 voor het eerst in Het Informatiebulletin van Damclub Den Haag.

Hans Vrolijk Eigen compositie met fraaie beginstand
J. Wagter Mooi effect met weinig materiaal
M. Morsink - R. Clerc Partijfragment: Wit verzuimt winst en speelt 33-28 23x32 en 21-17(?) 12x21 (gedwongen) 16x38
D. de Ruiter
T. Sijbrands Analyse: Gambiet zwart faalt
B. Springer / W. Solnikow Wit forceert winst na een aantal dwangzetten
P. van den Berg Wit wint na dwangzet
Hans Vrolijk Kleine compositie eindigend in David en Goliath eindspel
Hans Vrolijk Voortbordurend op het thema
Hans Vrolijk In een verloren uurtje bedacht
Hans Vrolijk Een kleintje als test
L. Dalman Miniatuur: net even anders
Hans Vrolijk
Hans Vrolijk


© 1999 DamWeb®
Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.