DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

3 januari 2001

Acrobatiek op het dambord

In veel damrubrieken worden rond kerst en aan het einde van het jaar damproblemen ter oplossing aangeboden. U heeft het vorige week van dichtbij mee kunnen maken omdat toen Sijbrand van Eijk de hoofdrol vervulde. Niet alleen wordt de band met de lezers op deze manier aangehaald, damproblemen blijken nog altijd het propagandamiddel bij uitstek te zijn om lezers voor het damspel te interesseren. De Kring voor Damproblematiek tracht op haar manier de damsport te promoten en haar lijforgaan "De Problemist" onder de aandacht te brengen. Om de twee jaar wordt een kerstoploswedstrijd georganiseerd, zo ook nu weer. Aan u wordt een viertal damproblemen ter oplossing aangeboden, die van hoge kwaliteit zijn. Het kwartet is samengesteld door Dirk de Ruiter uit Duivendrecht, die al jarenlang "wereldproducten" aflevert.

Onder de inzenders van goede oplossingen worden geldprijzen ter beschikking gesteld en verloot van resp. 100,--, 75,-- en 50,--. Daarnaast worden ook nog eens twee jaarabonnementen op De Problemist beschikbaar gesteld. Oplossingen dienen voor 15 januari a.s. te worden ingezonden aan A.Schokker, Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam of per e-mail: zaschokker@hotmail.com.

Veel plezier toegewenst!!

Vraagstuk 1

De winst wordt in dit vraagstuk op subtiele wijze bereikt. Wit wint niet op de gebruikelijke wijze van geven en slaan. Het zou eerder een eindspel dan een probleem genoemd kunnen worden.

Vraagstuk 2

In dit diagram wordt op een voor de hand liggende wijze toegewerkt naar een positie die nauwelijks te bewerken lijkt. De variant die tot overmachtwinst voor wit leidt, mag door zwart en door de oplossers genegeerd worden. Er blijft genoeg over.

Vraagstuk 3

In dit probleem wordt zwart in een dwangpositie gemanoeuvreerd. Hoe hij zich daarna ook verweert, zijn dam wordt in hechtenis genomen..

Vraagstuk 4

Het laatste vraagstuk dat ingezonden kan worden als u de oplossing heeft gevonden biedt een fraai staaltje damproblematiek. Het zou zelfs acrobatiek kunnen worden De oplosser zal een aantal angels en voetklemmen genoemd kunnen worden.

Tot zover het woord aan de Kring voor Damproblematiek. Wilt u er meer over weten? Bel gerust met Leen de Rooij in Heerlen, tel. 045 - 5411596.

Van deze problemist pur sang had ik nog wat werk liggen. Geef ik nu een apart plaatsje in deze kolommen.

Agenda

6/7 Arnhem, Papendal. halve finales NK. Info, bondsbureau KNDB. 11 Open damkampioenschap van Tilburg 1e r.(totaal7 ronden) Info Th.Schippers, 013-5711431; 13 KNDB-competitie; 20 Den Haag, Zilveren Ooievaartoernooi voor clubviertallen. Annen, damdag. Info: B.Menninga 0592 - 271809. 20/21 NK halve finales; 27 KNDB-competitie, ronde 9.

(W)aard-igheidje

Uit een simultaanseance van Rob Clerc. Wit's laatste zet was 42.46-41 en hoopte op 10-14 i.v.m. 34-30, 24-19 en 31-27. Maar hoe werd hij verrast door Romano Bahjan?