DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

27 december 2000

Lekker kluiven met Sijbrand van Eijk

Ze zijn er weer, de vrije dagen rond kerst. Menigeen heeft dan wel even een extra uurtje over om meer aandacht te besteden aan de hobby's. De damsport krijgt natuurlijk ook weer de nodige belangstelling en met name de damproblematiek staat dan vaak in de schijnwerper. Vele rubrieken schotelen rond deze tijd damproblemen voor waarop u zich weer naar hartelust kunt uitleven. Want is het niet heerlijk om eindeloos te kunnen puzzelen op vraagstukken en proberen deze tot het bot toe af te kluiven.

Vandaag aandacht voor cartoonist in ruste Sijbrand van Eijk uit Gouda. Deze componist heeft onlangs met Miljenko Lepsic een tweedelig damboekje samengesteld, dat als titel "Miniaturenatelier" meekreeg. Het zijn twee Kroatisch-Nederlandse uitgaven, waarbij het kleine werk in de problematiek centraal staat. Deel één zijn damminiaturen en deel twee dammotieven. De teksten zijn deels Nederlands, deels Kroatisch, maar het technisch gedeelte is goed te volgen. Trouwens, leuk toch zo'n buitenlands boek in de verzameling! Miljenko heeft de motieven keurig topologisch op volgorde gezet, m.a.w.: eerste zwarte schijf op veld één etc.

De boekjes kunnen afzonderlijk worden besteld bij Sijbrands van Eijk uit Gouda, Weth. Venteweg 81, 2805. Miniaturenatelier deel 1 (damcomposities) kost fl. 15,-- en Miniaturenatelier deel 2 (dammotieven) kost fl.16,--. Als u beide boekjes in één keer bestelt, dan kost het in zijn geheel fl.29,50. De verzendkosten zijn inbegrepen!. Betaling kan ook geschieden van de ABN/AMRO, rekeningnummer 50.71.45.852, t.n.v. S.M.van Eijk te Gouda. Vergeet het gewenste te vemelden! Maar pas op, zo schrijft van Eijk, niet overmaken van bank naar giro omdat dan niet het adres wordt weergegeven!

En omdat ik de damproblematiek nog steeds een warm hart toedraag, schotel ik weer een 12 tal vraagstukken ter oplossing voor, allen afkomstig van vriend Sijbrand van Eijk. Het zijn allen miniaturen. De eerste 6 (groep A) zijn bestemd voor de minder geoefende oplosser en zijn goed te doen. De B-serie ligt een graad je moeilijker, maar ligt veelal opgesloten in het slot. Zelf bepaalt u aan welke groep u mee wilt doen. Onder de inzenders van de goede oplossingen worden 10 damboeken verloot. De moeite van het oplossen waard dus, ook al heeft u slechts één vraagstuk tot een goed einde weten te brengen. Insturen (voor 8 januari a.s.) kan op vele manieren. Aan het bekende adres in Zeist: Roemer Visscherlaan 13, 3705 SB ZEIST. Maar ook per e-mail is het mogelijk: postbus@rdewaard.demon.nl.

Allen plezierige feestdagen toegewenst, maar vooral veel oplosgenot met de vraagstukken van Sijbrand van Eijk.

Groep A (minder geoefende oplossers)

Vraagstuk 1

Vraagstuk 2

Vraagstuk 3

Vraagstuk 4

Vraagstuk 5

Vraagstuk 6

Groep B (geoefende oplossers)

Vraagstuk 7

Vraagstuk 8

Vraagstuk 9

Vraagstuk 10

Vraagstuk 11

Vraagstuk 12

Agenda

-24 Sao Paulo WK junioren en aspiranten; 26 t/m 30 dammatch v.d.Akker - Samb. Info: H.Stoop, 0345 - 520457; 27 Maarsbergen, eindejaarstoernooi DAWO. Info: D.v.d.Velden, 033-4940068; 29 Utrecht, eindejaarstoernooi Ons Genoegen. Info T.de Mik, 030-6563741; 30 's Gravenpolder, 11e RABO-toernooi Info: J.Veerhoek, 0113 - 649682.

(W)aard-igheidje

Het laatste plaatje van vorige week was een luchtig niemendalletje: