DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

1 november 2000

Damcuriosa op internet

Dammen op internet is in opmars. Wie informatie zoekt over recente wedstrijden, damprogramma’s wenst uit te testen, of gewoon zin heeft om partijen tegen menselijke tegenstanders te spelen hoeft daar tegenwoordig het huis niet meer voor te verlaten: eenvoudig achter de PC kruipen volstaat. Ook de hoeveelheid damtechnische sites neemt langzaam maar zeker toe. Op het momenteel nog niet zo lange lijstje kan er weer één worden toegevoegd. Met “damcuriosa” en (maar dit pas in een later stadium) “miniaturen” worden u op dit net veel aangename uren verschaft, en wellicht wordt u erdoor gestimuleerd om zelf creatief aan de slag te gaan. “Damcuriosa” is een hernieuwd initiatief van Eddie van de Acker om allerlei opmerke-lijke curiosa op het dambord uit de vergetelheid op te diepen en te systematiseren. Echter niet op papier, maar op het net. Verschillende problemen en onderwerpen hebben in 1999 en 2000 reeds in de rubrieken van van de Acker in het tweewekelijkse tijdschrift “Damnieuws” gestaan (zij het minder uitgebreid en minder volledige vorm), andere creaties hebt u mogelijk nog nooit eerder gezien. Van de Acker schrijft:: mijn verzameling is verre van compleet en uw aanvullingen worden daarom bijzonder op prijs gesteld.

“Miniaturen” belooft een ambitieus project te worden, dat waarschijnlijk pas eind 2000 van start gaat. Uitgangspunt vormt het befaamde AG, het Archief Groeneveld, waarin een groot deel van de 7-om-7 problemen uit de damhistorie terug te vinden is. Voor problemisten zal dit een uiterst waardevolle bron van gegevens beteke-nen, die mede het vervelende verschijnsel “sympathie des geestes ” helpt tegen te gaan, maar ook voor de meer consumptief ingestelde liefhebber veel te genieten geeft. Zoals kenners ongetwijfeld weten heeft Rob Spijkers dit bestand geadopteerd en in de jaren negentig verder uitgebouwd. Het aantal stellingen dat in het AG terug te vinden is bedraagt op dit moment - schrik niet - een getal van vijf cijfers !

Een van de moeilijkheden waarmee deze damsite te kampen zal hebben, zo gaat van de Acker verder, is dat het regelmatig bijhouden ervan een immens karwei dreigt te gaan worden, en vrije tijd is schaars vandaag de dag. Voor de “tweede vader van het AG” bleek het in elk geval al wat boven het hoofd te groeien en omdat hij spijtig ge-noeg besloten heeft om zijn monnikenwerk al dan niet tijdelijk stil te leggen zal het bestand, zoals dat straks te zien is, voorlopig niet meer te zien geven dat wat het nu bevat.

Met welke frequentie het van de Acker lukt om regelmatig bijdragen aan te leveren zal de tijd moeten leren. De start is er en dat is voorlopig het belangrijkste. Een woord van dank gaat naar zijn mening uit aan (in alfabetische volgorde) Harm Jetten, Rob Spijkers, Ed Vos, Wim Vrijland en Leo van de Wijngaert, die allen op de een of andere wijze hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit alles. Hopelijk wordt deze lijst de komende tijd alleen maar langer!! Op- of aanmerkingen, aanvul-lingen etc. kunt u richten aan Eddie van de Acker op damcuriosa@hotmail.com.

Natuurlijk mogen in deze kolommen enkele "vreemde vogels" niet ontbreken. Ik begin met een dwarrelstand. Het grootste aantal velden, waarop de schijven kunnen staan zonder elkaar te raken is25. E.Legenne is er in geslaagd dit in probleemvorm te bewerken (diagram I)

Zeldzaam fraai is deze vondst van de Rus W.Galkin

Op 45-50 wint 32-27, terwijl 44-40 32-28 en 43-39 dreigt, maar ook 44-40 32-27 43-38 met eveneens winnende doorbraak! Briljant. De witte dreigingen zijn op geen enkele manier meer te pareren.

Opsluitmotieven duiken regelmatig op in curiosaproblemen. Wat te denken van de vondst van H.J.van Alphen uit 1939

Smaken verschillen, maar het probleem dat in deze rubriek centraal staat is op curiosagebied een absolute topper. Alvorens dit bekende vraagstuk te presenteren, aan u het verzoek om de hieronder afgedrukte tekst af te dekken en in het probleem de beginzetten te bepalen om met wit te winnen.

Met een flink aantal minder voor de hand liggende zetten is het mogelijk om deze stelling op reglementaire wijze te bereiken. Zet alle schijven maar eens op het bord. Frans Hermelink construeerde in 1982 de volgende zettenreeks:

Nu een daverende verrassing: wit speelt 50-44 en komt na 44-39 42-37 en 36-31 in de spelgang terecht van het prachtige vraagstuk van I.Porrey:

De methode om in dit in de inleiding bedoelde kunststukje te winnen is bijzonder origineel en ook erg komisch: 1.39-34 14x25 2.43-39 50-45 3.42-37 45-50 4.47-41 50-45(wat anders?) 5.41-36 45-50 6.36-31 50-45 7.31-26 45-50 8.26-21 50-45 9.21-17 45-50 en nu dwingt wit zwart na 16-11-7-2-16-21-26-31-36-41!!-47-42-48-43-49-44-50 met een schijf te spelen: 15-20. Steeds vervolgt wit daarop met 50-44-49-432-48-42-47-36!!-41!!-47-42-48-43-49-44-50 en uiteindelijk moet zwarts laatste speelbare stuk zetten met na 100. ...6-11 101.17x 46-41 102.37x46 een definitieve opsluiting. Enigszins sadistisch is het wel: stapje voor stapje bereikt wit zijn doel, terwijl de zwarte dam slechts lijdzaam kan afwachten. Men moet het maar weten te verzinnen!!

Agenda

4-5 Schijndel, denksporttriatlon. Info: T.Jansen: 073 - 6560795; 4 Lelystad, damdag. Info: C.Barends, 0320-222244; 5 Delft, vrouwentoernooi. Info: Petra Manca, 015-2621209; 11. KNDB, KNDB, nat. Competitie, 5e ronde; 13-22 Zoutelande, NK vrouwen. 18 Clubcompetitie junioren, pupillen.

(W)aard-igheidje

De opgave van vorige week was weer een kleintje:

Via 26-21 en de plakker 15-10 wordt het doel bereikt.

De opgave voor de komende dagen behoort ook tot de curiosa. Een geintje van Iser Koeperman. Voor wie het niet kent: U krijgt er een zwartje bij. Zet die ergens neer en vervolgens: wit speelt en wint.