DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

22 december 2005

Kerstoploswedstrijd Kring voor Damproblematiek

In vele damrubrieken worden in de maand december zo rond de kerst damproblemen ter oplossing aangeboden. Niet alleen wordt de band met de lezers op deze manier aangehaald; damproblemen blijken nog altijd het propagandamiddel bij uitstek om lezers voor het damspel te interesseren. De Kring voor Damproblematiek (KvD) tracht op haar manier de damsport te promoten en haar orgaan De Problemist onder de aandacht te brengen. Omdat de oploswedstrijd voorgaande jaren een groot succes was heeft de KvD gemeend om ook dit jaar een kerstoploswedstrijd te organiseren.

U krijgt vier problemen ter oplossing aangeboden van Andreas Kuijken uit Zwitserland. Het eerste probleem mondt uit in een gevecht tussen dam en schijf. Er zijn twee varianten, de eerste is in 6 a 7 zetten uit, in de tweede moet wit het secuur spelen en is na 12/13 zetten het pleit beslecht.
De tweede opgave is er een van actie en tegenactie, waarbij het juiste tempo een sleutelrol speelt. In het eindespel zijn er ook weer twee varianten. Een van de twee komt de oplossers misschien wel bekend voor. Wie weet, naast de oplossing te vermelden, te vertellen wie de auteur van dit wereldberoemde eindspel is?
De stand van het derde probleem bleek bij de controle op voorgangers al eerder te zijn gecomponeerd (gelijkheid des geestes komt vaker voor binnen de problematiek). Toch willen we u deze stand niet onthouden. De opgave is 11 zetten diep met een hoogst opmerkelijke eindstand. Wie weet de naam van de originele auteur te melden?
De start van het vierde diagram is niet al te lastig, maar het middendeel met de uiteindelijke combinatie heeft meer om het lijf. Tot slot is het oppassen geblazen in het eindspel anders ontsnapt zwart nog naar remise. Als het goede pad gevolgd wordt, dan is na 17 zetten/slagen de winst binnen.

Ook als niet alle oplossingen gevonden worden kan men bevindingen insturen en meedingen naar de beschikbaar gestelde prijzen. De Problemist richt zich namelijk niet alleen op de ervaren oplossers, maar ook op beginnende oplossers en problemisten. Onder de inzenders worden geldprijzen verloot van resp. 50, 40 en 30 euro. Daarnaast worden er vijf jaarabonnementen op de Problemist beschikbaar gesteld. Oplossingen dienen voor 15 januari te worden ingezonden naar André Schokker, Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam. E-mail: zaschokker@hotmail.com. Dit zijn de opgaven:

Vraagstuk 1

Vraagstuk 2

Vraagstuk 3

Vraagstuk 4

Agenda

27 Maarsbergen, Kerst-toernooi. Info: E.van Egdom, 033 2861303. 28 Westerhaar, damnacht Aalderink. Info: J.Lensen, 0546 6590222; 28 Dedemsvaart, 17e Vrielingsdam-toernooi. Info: G.Brink, 0523 612843; 28 Int. Online toernooi. Info: R.Vandecaetsbeek, 089 240004; 28 Wamel, Open sneldamkampioenschap. Info W.Duifhuis, 0487 – 594581. 29 OG-Wessels-toernooi. Info: C.van Wijk, 0346 241365; 29 Leeuwarden, open Fries sneldamkampioenschap. Info: H.Posthumus, 0512-516199; 30 IJmuiden, Oudejaars-toernooi. Info: J.Schouten. 023 5263916. 30 ’s Gravenpolder, damdag. Info: J.Veerhoek, 0113649682; 30 Den Bosch/Rosmalen, 3e jeugddamtoernooi. Info; A.Beset, 073 6213684.

(W)aard-igheidje

Oplossing van de opgave van vorige week.

En de nieuwe opgave. Hoe wordt zwart in dit vraagstuk genadeloos onderuitgehaald?