DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

22 maart 2000

Schwarzman wint tweekamp op zijn sloffen

In het statige historische pand van “Van Stigt Thans Assurantiën” werd begin maart de vriendschappelijke tweekamp tussen Ron Heusdens en Alexander Schwarzman afgewerkt. Bij de opening was het behoorlijk druk in het kantoorgebouw en was ook de pers rijkelijk vertegenwoordigd. Vooral radio Rijnmond en Stads TV Rotterdam schonk voldoende aandacht aan dit evenement. De opening door cabaretier Boris Vodka was in geheel Russische traditie: in houterig Duits en voorzien van een onverstaanbaar Russisch lied deed hij verslag van een lange reis en gebrek aan de nodige vodka. Een onderhoudende act van de “Rus”, in werkelijkheid de Nederlander Hans van Broekhoven. Kortom, onder het genot van een hapje en een drankje die door Van Stigt Thans werd toegezegd en rijkelijk vloeide, ontstond er al vrij snel een gemoedelijke sfeer. Maar natuurlijk werd er ook serieus gedamd en dat Schwarzman nog steeds 's werelds beste dammer is blijkt wel uit de uitslag: 9-3 voor de Moskoviet.

Wereldkampioen correspondentiedammen Frits Luteyn becommentarieerde de partijen voor de vele toeschouwers waarvan de meesten uit de regio kwamen en werd er ook met o.a. Henk de Witt flink gediscussieerd over het partijverloop.

In de eerste partij werd er langzaam en aftastend opgebouwd. Langzaam maar zeker kwam er flankspel op het bord en waren de onderhuidse spanningen in-eens voelbaar. Rond de tijdnoodfase gebeurde het ineens en werd de Schiedam-mer met de neus op de feiten gedrukt. Een forcing met een fraai dubbeloffer werd beloond met een winnende doorbraak.

Alexander Schwarzman - Ron Heusdens 2-0
02-03-2000

Een stelling die na 44. ...17-21 tot de ontknoping komt. 28.30-25! 10-14? (maar wat anders?) 46.29-23!! 18x20 47.31-26! Zwart spartelde nog wel tegen, maar werd toch in een nadelig eindspel gemanoeuvreerd: 47. ... 22-28 48.26x17 27-32 49.38x27 28-33 50.17-11 33-39 51.11-7 39-43 52.7-2 13-18 53.2-7 18-22 54.27x18 9-13 55.18x9 4x13 56.7-2 en zwart gaf op.

Het persbulletin vermeldde dat Heusdens natuurlijk in de volgende partij de opgelopen averij had goed te maken. In een flankcentrumaanval was Heusdens de initiatiefnemer, maar bracht Schwarzman niet van zijn stuk. Na twee gespeelde partijen volgde "rapid" dammen en kregen beide spelers een half uur bedenktijd en voor elke zet een half minuutje extra. De Schiedammer meende in deze eerste confrontatie voordelig te kunnen afwikkelen, maar maakte een vreselijke taxatiefout. Heusdens overzag dat de schijf die de afwikkeling moest bekronen reeds tijdens de inleidende slagwisseling van het bord verdwenen was. Schwarzman haalde een gezonde schijf binnen en rondde het karwei daarna natuurlijk foutloos af:

Alexander Schwarzman – Ron Heusdens 2-0

Vervolgens valt te lezen dat de volgende partij in remise eindigde. Dit duel kreeg een open karakter en was de stand moeilijk op waarde te schatten. Zo waren er in de analyseruimte flinke meningsverschillen over het te volgen plan en over de kansen voor beide spelers. Na een bekend gambiet van Heusdens in een stand met klassieke contouren werd de stelling flink uitgedund. In het eindspel offerde Heusdens nog een keer, genoeg voor de remise.

Ron Heusdens – Alexander Schwarzman 1-1

Tot slot nog aandacht voor de laatste partij, waarbij Schwarzman weer eens ouderwets toesloeg:

Ron Heusdens – Alexander Schwarzman 0-2

Agenda

25 Hardinxveld, sneldamtoernooi. Info:A.de Hek, 0184-651059. Heino, damdag. Info: B.Koster, 0572-392357;

april: 1 De Bilt, sneldamkampioenschap UPDB. Info: H.de Waard, 030-6956363; 8 Zwaagwesteinde, Brugchelencamptoernooi. Info: L.v.d.Veen, 0511-442518. 15-29, Hengelo, kamp. Van Nederland. Info bondsbureau KNDB, 026-4952309; 15 NK schooldammen BO en VO; 22-29 Berlijn, Berlijn Open. Info E.Merins 0049305628850; 22 Leeuwarden, damdag. Info J.Lemstra, 058-2660406; 24 Genk. Internationaal toernooi. Info R.ten Berge, 089-307716; 29 NK schooldammen BO en VO; Malden, bloesemtoernooi. Info: J.Haage, 024-6963369; Brussel, 12 uren van Brussel. Info: J.C.Fabeck, 027626790.

(W)aard-igheidje

Een sublieme vondst van J.Hauschild was de opgave van vorige week:

Tot besluit ook nu weer een pittige opgave. Wit forceert en wint!