DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

22 juli 2005

Zomerkost ter oplossing

Alhoewel in deze beginnende vakantietijd het buitengebeuren natuurlijk centraal staat, heeft menigeen nog wel een extra uurtje over om meer aandacht te besteden aan de dammelarij, zeker als de damproblematiek uw aandacht opeist. Is het niet heerlijk om eindeloos te kunnen puzzelen op vraagstukken en pro-beren deze tot het bot toe af te kluiven. En omdat ik de damproblematiek nog steeds een warm hart toedraag, schotel ik weer een 6-tal vraagstukken ter oplos-sing voor.

Onder de inzenders van de goede oplossingen worden 10 damboeken verloot. De moeite van het oplossen waard dus, ook al heeft u slechts één vraagstuk tot een goed einde weten te brengen. Insturen (voor 30 juli a.s.) kan op verschillende manieren. Aan het bekende adres in Zeist: Roemer Visscherlaan 13, 3705 SB ZEIST. Maar ook per e-mail is het mogelijk: hcdwaard@xs4all.nl. Onder de goede inzenders worden weer 10 damboeken verloot, Veel oplosplezier en voor straks....alvast een prettige vakantie toegewenst!

Vraagstuk 1

Eenmaal de inleiding gevonden, dan loopt de rest op rolletjes.

Vraagstuk 2

Hoogtepunt van dit vraagstuk zijn de vier meerslagen op rij.

Vraagstuk 3

Via subtiele middelen gaat wit naar de overkant van het bord.

Vraagstuk 4

In het begin zult u er wat voor over moeten hebben om het beoogde doel te bereiken.

Vraagstuk 5

Tweemaal een vijfslag in dit probleem, dat een mooie aanvangstand heeft. Uniek?

Vraagstuk 6

Niet moeilijk meer als op de tweede zet het juiste tempo wordt gevonden.

Agenda

15-23 Den Haag. NK aspiranten KNDB . (026) 495 23 09; 16 – 23 Den Haag. Axioma Open 2005 18-26 Sint Petersburg (Ru). Open toernooi Witte Nachten A. Baljakin (026) 325 61 25
24-30 Nijmegen. Open NK 2005 P. Visser (026) 325 68 69 30 Loosdrecht. Dammen op de Dijk. A. Vreeswijk (035) 642 33 30

(W)aard-igheidje

Oplossing van de opgave van vorige week.

En de nieuwe opgave. Dit keer weer eens aandacht voor een directe combinatie. Hoe wint wit?