DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

7 april 2005

Douwe de Jong was een aimabel mens

Hij zou hoofdarbiter zijn bij het kampioenschap van Nederland. Zou, inderdaad, want Douwe de Jong is niet meer in ons midden. In de nacht van zaterdag op zondag 20 maart is hij ten gevolge van een hartstilstand plotseling overleden. Verbijstering alom en een groot verlies natuurlijk voor de damsport. Behalve een uitstekende speler was hij een kundig bestuurder op velerlei terreinen.

In zijn sportieve carričre, zo is te lezen in een persbericht van de KNDB, bracht hij het in 1957 tot jeugdkampioen van Nederland. In de periode 1963 tot 1975 nam hij tienmaal deel aan het nationaal kampioenschap met een gedeelde derde plaats in 1972 als beste resultaat. Een aantal malen was hij coach van het nationale team in de jaarlijkse ontmoeting tegen een team van de toenmalige Sovjet Unie. Daarna legde hij zich toe op bestuurlijke taken. In 1979 en 1980 bekleedde hij een functie in de werkgroep Spel- en Wedstrijdreglement en was een van de samenstellers van het nieuwe reglement dat heden ten dage nog steeds dienst doet is. In 1986 werd Douwe de Jong in het bestuur van de KNDB gekozen en kreeg de portefeuille van coördinator persoonlijke wedstrijden. Vanwege zijn betrokkenheid met de wedstrijdsport was deze functie hem op het lijf geschreven. In 1993 nam hij het secretariaat van de bond over en deze functie vervulde hij tot 2001. Zijn directe bemoeienis met de wedstrijdsport liet hij in die periode echter nog niet los, want hij behartigde in die periode wel de topsportzaken van de bond. Hij was ook een van de stuwende krachten van het organisatiecomité dat in 1986 en 1990 het wereldkampioenschap naar Groningen haalde.

Behalve voor de KNDB heeft Douwe ook veel bestuurlijk werk verricht voor ‘zijn' damclub Groningen. Van 1969 tot 1981 was hij secretaris en van 1981 tot 2001 voorzitter van de club. Vanwege zijn vele verdiensten voor de damsport werd Douwe bij zijn afscheid van het bestuur in 2001 tot erelid van de KNDB benoemd. Bij zijn club werd hij tot erevoorzitter benoemd. Ook na het terug-treden uit het KNDB-bestuur lieten de damzaken hem niet los. Bij alle bonds-raadsvergaderingen was hij aanwezig en tevens was hij vaste bezoeker bij elk damevenement van enig formaat. Hij zou arbiter zijn bij het NK dat van 3 tot en met 16 april a.s. in Groningen door Het Noorden wordt georganiseerd. Ook maakte hij sinds 2002 deel uit van de Commissie van Beroep van de KNDB.

Op Koninginnedag 2004 ontving hij uit handen van burgemeester Wallage van Groningen een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de damsport en voor zijn werkzaamheden bij de Universiteit van Groningen, waar hij tot medio 2004 docent wiskunde was.

Met het heengaan van Douwe de Jong verliest de damwereld een groot liefhebber van de damsport, een zeer betrokken bestuurder die zijn standpunten tot het uiterste verdedigde, maar bovenal een uiterst aimabel mens.

Uit Turbo-Dambase kreeg ik zoveel materiaal over de Jong tevoorschijn getoverd dat ik er heel wat rubrieken mee kan vullen. Vandaar enkele hoogtepunten. Uit het Nielandtoernooi, waar jarenlang oud NK finalisten elkaar een wekie ontmoetten deze partij:

Anton Schotanus – Douwe de Jong 0-2
Nieland, 17-07-1994

De zwarte schijf op veld 24 staat natuurlijk onder druk en is uiterst kwetsbaar. Om de rechtervleugel nog meer kracht bij te zetten offerde Schotanus eerst 31.32-27 22x31 en ging vervolgens tot de aanval over: 32.34-29. Dat had de Fries beter niet kunnen doen en eerst het schijfje binnen kunnen halen via 37-32. Nu werd De Jong op zijn wenken bediend: 32...19-23 33.30x28 17-21 34.26x17 8-12 35.17x19 14x41 en de rest geloofde Schotanus wel.

Uit Brunssum 2000 een leuke partij tussen

Rein Stortelder – Douwe de Jong 0-2
Brunssum, 06-08-2000

Een normale voortzetting zou in dit fragment de opbouw 42-38 en 47-42 zijn geweest, maar de witspeler koos voor 19.34-29 en werd vervolgens met de grond gelijk gemaakt: 19...17-21 20.28x17 13-19 21.24x22 8-13 22.17x19 14x34 23.39x30 21-27 24.32x21 26x50!

Maar de mooiste combinatie vindt u in deze partij aan:

Douwe de Jong – M.Storm 2-0
Halve finales NK 1968

Zonder zich van enig gevaar bewust te zijn kwam de zwartspeler nu met 19. …3-9 en werd vervolgens hardhandig en combinatief van het bord gemept: 20.29-23 18x29 21.33x24 22x44 22.24-19 14x23 23.30-24 20x29 24.34-30 25x34 25.38-33 29x38 26.40x18 12x23 27.43x5.

Agenda

t/m 16 Groningen, kamp. van Nederland. Info: KNDB 026 4952309;
9 Halve finales schooldammen BO en VO. Info: KNDB 026 4952309; 9-10 Vierde nacht van Lent. Info: M.Wijers 0616208622;
16 Zwaagwesteinde. Brugchelenkamptoernooi. Info: L.v.d.Veen 0511 442518; Wageningen, Open veteranentoernooi voor 50+, 60+, 70+. Info: H.Kleinrensink 0317 411873.
23 Andijk, 40e damdag. Info: S.Laan 0228 515123; 24. Huissen. Centrale training aspiranten, meisjes en pupillen. Info: KNDB 026 4952309.

(W)aard-igheidje

Oplossing van de opgave van vorige week.

En de nieuwe opgave. Er zijn genoeg gaten opengezet om er een dubbelde dam uit te halen, alhoewel eerst een dubbeldekker geschonken moet worden. Hoe wint wit?