DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

30 september 2004

Smerig spel

Plof, daar lag weer een damboek in mijn brievenbus. Weer eentje rijker voor mijn verzameling. Van wie zou deze nu weer eens zijn? Wat is het er voor een, waar gaat het over?? M’n nieuwsgierigheid werd gewekt toen ik de titel las: “Smerig spel “. De auteur?? Johan Krajenbrink. Natuurlijk bij u allen bekend als trainer, speler en coördinator talentontwikkeling bij de KNDB. “Kraaj” legt uit waarom hij een nieuwe stap wilde maken en koos voor de uitgave van een nieuw boek.

Zo is het onderwerp ‘smerig spel’ nog nooit op deze manier en in boekvorm besproken. Geschikt voor iedereen en dus niet alleen voor dammers die geïnteresseerd zijn in techniek. Heel veel tekst is er om “gewoon”te lezen. Enkele voorbeelden”” Bellen dat je niet komt en dan toch gewoon komen. Bewust in tijdnood komen. De klok wel/niet indrukken. (bewust) onjuist slaan in tijdnood. Alle schijven weggeven in tijdnood. Notatietrucs, remise aanbieden of opgeven. En zo staat dit boek vol van heerlijke en sappige verhalen, gelardeerd met vele duidelijke diagrammen.

Het idee van Krajenbrink om een dergelijke uitgave te gaan samenstellen kwam voor uit het boek “Winning Ugly” van tennistrainer Brad Hilbert. In de loop der tijd heeft de Nijmeegse doctorandus allerlei prachtige voorvallen verzameld . En allemaal hadden ze wel eens te maken met de tekst ”how to win ugly” Deze verzamelde anekdotes, alhoewel, lang niet allen zijn even vriendelijk, hebben zijn doel bereikt en liggen nu vast in een uitgave, die beslist op uw boekenplank moet staan! Maakt u 14,56 eurootjes over op girorek. 1887946, t.n.v. Joh. Krajenbrink, Piet Heinstraat 45, 6512 GS Nijmegen met vermelding van het gewenste. Nee, u krijgt geen navordering voor de port/verzendkosten, want dit is inclusief!

Enkele voorproefjes uit dit boek? Ik citeer en neem enkele passages integraal over. Zelf biecht de auteur van dit boek ook een voorbeeld op. Tijdens het Gelders jeugdkampioenschap in 1981 heeft hij ooit eens een partij gewonnen waar hij geen plezier aan beleefde. Zijn tegenstander had een zet gedaan, maar zijn klok nìet ingedrukt. Krajenbrink deed niets, vlag van tegenstander viel en hij verloor prompt. Dan rijst de vraag: wie maakt nu een fout? Hij, natuurlijk. Moet je de tegenstander wijzen op zijn fout? Is dat sportief of overdreven sportief. Veel dammers maken (weer) een onderscheid in het soort wedstrijd. Het is gemakkelijk om sportief te zijn als het ‘nergens’om gaat. Maar toch: de tegenstander is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen fout en is het zeker niet onsportief dat er dan op deze wijze gewonnen gaat worden.

Dan deze.

Andrew Tjon A Ong – Gino Schirinzi 1-1.
VAD paastoernooi, 15-4-2001.

Dit was de slotstand zoals deze ook staat aangegeven in Turbo-Dambase. Zijn verhaal uit de NST-training: De tegenstander was aan de wandel gegaan en ging er nog eens voor zitten. Na rijp beraad besloot hij nog een laatste winstpoging te doen en speelde 16-27??? Tjon A Ong voelde de grond onder zijn voeten wegzakken. Help! Wat had hij nou gedaan. In een flits zag de Maarssenaar dat zwart nu kon winnen met 44-49 49-27 en 26x46. Zijn tegenstander was dan wel aan de wandel. Maar hij had een toeschouwer bij zijn bord en kon dus niet zo maar zijn zet terugtrekken. Tjon A Ong kreeg een “geniale” ingeving. Ging zijn tegenstander opzoeken en sprak hem aan met: “Gino, zullen we maar remise houden, want het wint toch niet meer voor mij”! “Oooh, dat is goed”, zei hij en met een big smile werden de handen geschud. Bij het bord aangekomen pakte Tjon A Ong snel de dam van het bord en gaf hem enkele analyses waarom de stand niet won. Daarna werden de schijven snel in het doosje opgeruimd.

Een extreem voorbeeld is uit de partij Aart Walraven en Andrew Tjon A Ong, Nijmegen juli 1996. Laatstgenoemde dammer schreef voor de NST dat er in zijn ogen veel gebeurde voor het beruchte incident. Zo was hij teleurgesteld door het geruil van zijn tegenstander. Hij merkt echter terecht op dat Walraven daar geheel vrij in is. Ook werkte het hem op de zenuwen dat Walraven rustig bleef spelen, ondanks gigantische tijdnood. Maar Tjon A Ong stond straal verloren. Wat gebeurde er. De Maarssenaar besloot om al zijn schijven weg te geven en hopen dat de tegenstander het fysiek niet meer aan kon. Toen Walraven de laatste schijf had weggeslagen, drukte hij zijn klok in, stond triomfantelijk op en werd door iedereen gefeliciteerd. Toen merkte Tjon A Ong fijntjes op dat zijn vlag was gevallen en wel voordat hij de laatste (74e ) zet had voltooid. De arbiter werd er bij gehaald en Tjon A Ong werd in het gelijk gesteld. Hij kreeg de ugly-overwinning toegewezen. Natuurlijk werd het doorspelen in de tijdnood van Walraven door velen als onsportief gezien, omdat de stand o zo duidelijk is.

Ander voorbeeld. Notatietruc of schrijffout?? Uit Nederland-Sovjet Unie: Harm Wiersma – Andris Andreiko 0-2. Het speeltempo is 50 zetten in 2 uur. Als dat niet lukt: verloren. Witspeler Wiersma zit in tijdnood. Hij kan zijn zetten niet meer opschrijven. Hij weet het niet goed meer: heb ik nu wel of niet 50 zetten gedaan. Andreiko kan nog wel schrijven en noteer de 50e voor Wiersma op. Wiersma vertrouwt dat. Maar wat blijkt? De Fries heeft geen 50 zetten gedaan en verliest dus op de klok. Wat vinden we hiervan? Andreiko zich vergist met noteren. Met opzet? Wiersma stelt zich afhankelijk op! Maar ja, verkeerd noteren mag niet volgens welke regel dan ook. Noteer je opzettelijk, dan pleeg je actief fraude. Smerig winnen dus. Maar nogmaals, zoals altijd moet de verliezer ook kritisch zijn, want de verliezer heeft zich afhankelijk opgesteld!

Een laatste voorbeeldje. H.Wong-W.Ludwig, NK aspiranten 2001. De zwartspeler had gezet en klok ingedrukt. Na enkele ogenblikken – wellicht was de tegenstander aan de wandel – drukt Wong in zodat Ludwig weer kon(moest?) zetten. Winst daarna was het gevolg. Gemeen van Ludwig of slordigheid van Wong?? U mag het zeggen! En zo staat dit boekwerk van Krajenbrink nog met bomvol andere voorvallen. Belangstelling?? Kopen dus!!

Agenda

2 Nationale Competitie 2e ronde. Info: KNDB 026 495 23 09; Zegveld, 2e Zegvelds Jeugdtoernooi. Info: A.de Bruijn, 0348 69 15 87; 2-10 Praag (Tsj). Mind Sports Olympiad. Info: K. Zemanova olympiad@hrejsi.cz; 3-10 Curaçao. 4e Internationaal Open Toernooi. Info: R. Alias 005999-7375724; 9 Clubcompetitie junioren, aspiranten en pupillen. Info: KNDB, 026 495 23 09; 16 Nationale Competitie 3e ronde. Info: KNDB 026 495 23 09; 17-23 Amsterdam, 8e Internationaal Bijlmer-toernooi. Info: A. Mohamedjoesoef, 020 699 51 21; 20-23 Amersfoort. 24e Open kampioenschap. Info: M. Everloo 033 480 84 59; 23 Papendal, Centrale training aspiranten, pupillen en meisjes. Info: KNDB 026 495 23 09. Noordeloos, sneldamdag. Info: T. den Hartog, 0183 58 14 09; Reeuwijk, 3e Jeugddamtoernooi. Info: H. de Knikker. 0182 39 32 75; 24 Papendal, Centrale training subtop, vrouwen en junioren. Info: KNDB 026 495 23 09; 30 Nationale Competitie, 4e ronde. Info: KNDB 026 495 23 09.

(W)aard-igheidje

Oplossing van de opgave van vorige week.

En de nieuwe opgave. Een problematische stelling en afwikkeling. Hoe wint wit??