DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

17 juni 2004

Feestelijke oploswedstrijd!!!!!

Al weer 250 weken staat Damweb in de schijnwerper met een wekelijkse damrubriek. Ter gelegenheid daarvan heb ik gemeend er iets feestelijks van te moeten maken. Vandaar een oploswedstrijd met een zestal curieuze vraagstukken. Echt de moeite van het oplossen waard dus. Onder de goede inzenders zullen enkele damboeken worden verloot. Inzendingen kunnen per email naar mij worden toegezonden (hcdwaard@xs4all.nl) of naar het privé-adres Roemer Visscherlaan 13, 3705 SB Zeist. Uw bevindingen zullen uiterlijk de 3e juli binnen moeten zijn.

Alhoewel in deze zomertijd het buitengebeuren natuurlijk centraal staat, heeft menigeen nog wel een extra uurtje over om meer aandacht te besteden aan de dammelarij, zeker als de damproblematiek uw aandacht opeist. Is het niet heerlijk om eindeloos te kunnen puzzelen op vraagstukken en proberen deze tot het bot toe af te kluiven. Allen dus veel oplosplezier toegewenst en mocht u nog niet weg zijn geweest: prettige vakantie!

Vraagstuk 1

Een miniatuur uit de dertiger jaren van Geo de Geus. Hoe forceert wit de winst?

Vraagstuk 2

Dit is de oplossing van een damprobleem: 1.30-24 19x30 2.28x19 13x24 3.27-22 17x37 4.38-32 37x28 5.33x04 03-09 6.04x02 30-35 7.02x30 25x43 8.44-40 35x44 9.50x48. In totaal 9 zetten diep. Hoe is de beginstand van deze 9 om 9?

Vraagstuk 3

Een konstruktie van eigen bodem, waarbij echt veel dammen aan te pas komen. Wat zijn de gevolgen van 1.34-29 35-40?

Vraagstuk 4

Mocht u slapeloze nachten hebben van deze combinatie, de Rus Jermakow is hiervoor verantwoordelijk. Hoe combineert wit, dat een schijfje achter staat, naar winst?

Vraagstuk 5

Een echte dwarrelstand. Moeilijk(er) de combinatie in te schatten. Ja echt….wit wint combinatief. Ja echt!

Vraagstuk 6

Natuurlijk een eindspel. Daar moet je een rubriek mee afsluiten. Heet toch niet voor niets eind…..spel?? Een echt Blankenaartje. Hoe wint wit??

Agenda

26 KNDB-beker finale. Info: KNDB (026) 495 23 09; 26 NK sneldammen jeugdteams. Info: KNDB 026) 495 23 09; 26 Bondsraadvergadering KNDB. Info: KNDB (026) 495 23 09; 26/27 Heule (Be). Nacht van Vlaanderen. Info: J.Demasure + (032) 51 30 70 34. Juli 17-24 Den Haag: Internationaal toptoernooi www.damweb.nl/tho. Info: A. Kruyshoop (070) 364 96 28 . E-mail: axioma-orap-open@damweb.nl; 31 Loosdrecht: Dammen op de Dijk Loosdrecht. Sneldammen op digitale gong. Info: Ad Vreeswijk 035 6423330 / 06 54993243 of : P.Schuurman 035 5825440 bgg 035 5247751.