DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

11 december 2003

Kerstoploswedstrijd Kring voor Damproblematiek

In vele damrubrieken worden in de maand december zo rond de kerst damproblemen ter oplossing aangeboden. Niet alleen wordt de band met de lezers op deze manier aangehaald; damproblemen blijken nog altijd het propagandamiddel bij uitstek om lezers voor het damspel te interesseren. De Kring voor Damproblematiek (KvD) tracht op haar manier de damsport te promoten en haar orgaan De Problemist onder de aandacht te brengen. Normaliter wordt er om de twee jaar een kerstoploswedstrijd georganiseerd door de Kring voor Damproblematiek. Doordat de oploswedstrijd vorig jaar een groot succes was heeft de KvD gemeend om ook dit jaar een kerstoploswedstrijd te organiseren.

U krijgt vier problemen ter oplossing aangeboden van Dirk de Ruiter uit Duivendrecht. Het eerste probleem is een rustige binnenkomer die de partijspeler zal aanspreken. De gang naar een winst in de verschillende varianten is zo’n 7 a 8 zetten diep. Het tweede probleem is misschien wat lastiger. Afhankelijk van de zetten die zwart speelt zijn er twee hoofdvarianten mogelijk. Beide zijn uit na 8 zetten. Bij de derde opgave is de hoofdrol voor schijf 19. Het bekende eindspelletje hoeft geen problemen op te leveren. Na 11 zetten is er een dam/schijf oppositie bereikt. Het vierde diagram biedt fraaie staaltjes problematiek. Wordt de auteursbedoeling gevonden, dan blijkt dat er meerslag in verwekt is, dat de zwarte dam gedwongen moet slaan, dat zwart een laatste remisepoging onderneemt, maar dat wit dan een winnende minicombinatie uitvoert. Al dit moois is 12 zetten diep. Ook als niet alle oplossingen gevonden worden kan men bevingdingen insturen en meedingen naar de beschikbaar gestelde prijzen. De Problemist richt zich namelijk niet alleen op de ervaren oplossers, maar ook op beginnende oplossers en problemisten.

Onder de inzenders worden geldprijzen verloot van resp. 45, 35 en 25 euro. Daarnaast worden er twee jaarabonnementen op de Problemist beschikbaar gesteld. Oplossingen dienen voor 15 januari te worden ingezonden naar André Schokker, Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam. E-mail: zaschokker@hotmail.com. Dit zijn de opgaven:

Vraagstuk 1

Vraagstuk 2

Vraagstuk 3

Vraagstuk 4