DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

18 juni 2003

De 200e: luchtige zomerkost als oploswedstrijd

Alhoewel in deze zomertijd het buitengebeuren natuurlijk centraal staat, heeft menigeen nog wel een extra uurtje over om meer aandacht te besteden aan de dammelarij, zeker als de damproblematiek uw aandacht opeist. Is het niet heerlijk om eindeloos te kunnen puzzelen op vraagstukken en proberen deze tot het bot toe af te kluiven.

Al weer 200 weken staat Damweb in de schijnwerper met een wekelijkse damrubriek. Ter gelegenheid daarvan heb ik gemeend er iets feestelijks van te moeten maken. Vandaar een oploswedstrijd met 10 damproblemen. En - al zeg ik het zelf - de een nog fraaier dan de ander!!! Echt de moeite van het oplossen waard dus. Onder de goede inzenders, ook al heeft u slechts één vraagstuk tot een god einde weten te brengen, zullen 10 damboeken worden verloot. Inzendingen kunnen per email naar mij toe (hcdwaard@xs4all.nl) of naar het privé-adres: Roemer Visscherlaan 13, 3705 SB Zeist. Uw bevindingen zullen uiterlijk de 5e juli binnen moeten zijn. Allen veel oplosplezier toegewenst en natuurlijk een prettige vakantie!

Opgave 1

Een fraaie forcing als binnenkomer. Hoe wint wit ondanks sterk verweer van zwart?

Opgave 2

De eenvoud zelve. Vanuit een prachtige aanvangstand wordt naar oppositie gevoerd.

Opgave 3

Ook in dit kleinood slaat het meerslageffect toe en is wit in no-time in de rechterbovenhoek. Hoe?

Opgave 4

Gul zijn alvorens toe te slaan!

Opgave 5

Meerslag ten top, eindigend in een pakkend slot!

Opgave 6

Laat die zwarte dam maar slaan….wit maakt ‘m wel in!

Opgave 7

Een uitstekende dam op bezet veld met een origineel motief!

Opgave 8

Je moet er wat voor over hebben om de overkant te bereiken!

Opgave 9

Een kontaktloze stelling, die weldra in lichterlaaie staat

Opgave 10

Het sluitstuk van deze rubriek. Evenals het eerste vraagstuk…een dwangzet als inleiding op een schitterende meerslag en een eindspelletje.