DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

22 december 1999

Kerstoploswedstrijd

Zo rond de kerstdagen heeft menigeen wel even een extra uurtje over om meer aandacht te besteden aan de hobbies. De damsport krijgt natuurlijk ook weer de nodige belangstelling en met name de damproblematiek staat dan vaak in de schijnwerper. Vele rubrieken schotelen rond deze tijd damproblemen voor waarop u zich weer naar hartelust kunt uitleven. Want is het niet heerlijk om eindeloos te kunnen puzzelen op vraagstukken en proberen deze tot het bot toe af te kluiven. Sommigen vinden het zelfs nog leuker om zelf problemen samen te stellen. Wilt u zich ook eens op dit pad begeven, schroom niet om de drempel van de damproblematiek te overschrijden. Een leerzaam boekje dat zojuist is verschenen helpt u daarbij. In de jongste uitgave "In de werk-plaats van de problemist" worden de normen en regels van de damproblematiek uit-gelegd. Er wordt een toelichting gegeven op de begrippen "probleem en motief" en worden de belangrijkste zgn. 'Scherpe Regels' met voorbeelden verduidelijkt. Er worden dus elementen genoemd die de waarde van een probleem verhogen. "Schoonheid als criteria", zoals dit mooi wordt omschreven.

In het tweede deel van het boekje wordt u meegenomen naar de werkplaats van de problemist. Er wordt zo goed mogelijk (weer met praktische voorbeelden) uiteengezet hoe een motief onder handen wordt genomen. Vanuit allerlei invalshoeken wordt er besproken hoe naar een eindprodukt wordt toegewerkt. Heeft het uw belangstelling gewekt? De uitgave is te bestellen bij Leen de Rooij, Eurenderweg 39, 6417 SC HEERLEN. Of u maakt 9,50 + ( 2,40 verzendkosten) over op bankrekening-nummer 41.46.59.260, t.n.v. L.de Rooij met vermelding van het gewenste. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Kring voor damproblematiek. Mocht u echter vanaf januari 2000 abonnee worden op "De Problemist", het lijforgaan van de KVD, dan ontvangt u de zojuist genoemde uitgave gratis. De Problemist, een blad dat tweemaandelijks verschijnt en allerlei aspecten van de damproblematiek belicht, kost slechts fl. 50,-- per jaar. Wie abonnee wil worden dient dit bedrag over te maken op giro 407690 t.n.v. de penningmeester van de KVD te Rotterdam.

En omdat de damproblematiek mij nog steeds een warm hart toedraagt schotel ik weer een 12 tal vraagstukken ter oplossing voor, allen afkomstig van de grootmeester in de damproblematiek zelve, Leen de Rooij. De eerste 6 (groep A) zijn bestemd voor de minder geoefende oplosser en zijn goed te doen. De B-serie is voor de krakers onder ons die zich naar hartelust kunnen uitleven. Zelf bepaalt u aan welke groep u mee wilt doen.

Onder de inzenders van de goede oplossingen worden 10 damboeken verloot. De moeite van het oplossen waard dus, ook al heeft u slechts één vraagstuk tot een goed einde weten te brengen.

Insturen per email: zie boven aan de rubriek rechts. Inzendingen zijn mogelijk tot 8 januari a.s.
Voor degenen die de vraagstukken snel willen printen zijn ook de cijferstanden beschikbaar.

Allen plezierige feestdagen toegewenst, maar vooral veel oplosgenot met de vraagstukken van Leen de Rooij.

GROEP A (voor minder geoefende oplossers)

Vraagstuk 1

Een leuk meerslagprobleem, gehuld in een nieuw(?) motief.

Vraagstuk 2

In het klein verpakt, gebaseerd op hetzelfde thema aan de andere kant van het bord.

Vraagstuk 3

Vraagstuk 4

Een sluitend geheel, dat eindigt in een oppositie.

Vraagstuk 5

In dit vraagstuk neemt wit een doorbraakcombinatie. Zwart heeft dan nog een tegenactie in petto, maar trekt dan toch aan het kortste eind.

Vraagstuk 6

Eenmaal de inleiding gevonden, dan loopt de rest op rolletjes.

GROEP B (voor geoefende oplossers)

Vraagstuk 7

Via een ingenieus slagsysteem trekt wit uiteindelijk aan het langste eind.

Vraagstuk 8

Als er een reuzenzwaai over het bord is gemaakt en u houdt een twee om twee over, dan bent u op de goede weg geweest.

Vraagstuk 9

Speelt u vooral niet 44-40 25x34 en 33x44, want dan is 1-7 40x29 19-24 29x20 5-10 15x4 8-12 4x18 12x23 28x19 17x46 remise. Neen, het moet echt anders!

Vraagstuk 10

Via effectieve middelen wordt het lievelingsmotief van de Rooij bereikt.

Vraagstuk 11

Maar liefst 8 schijven van het bord plukken voor de laatste 2 zetten om vervolgens in hetzelfde motief te belanden. Grote klasse!

Vraagstuk 12

Grof geschut in de opening, maar daarna verloopt alles rustig.

Agenda

27 Maarsbergen, eindejaarstoernooi DAWO Woudenberg. Info: D.v.d.Velden, 033-4940068; 29 damdag OG Utrecht. Info: T.de Mik, 030-6563741.

(W)aard-igheidje

Vorige week werd afgesloten met een fragment uit het dames WK:
Eva Minkina : 16,26,29,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49;
Nina Hoekman : 2,4,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,19,20,23,24,25.
Winst via 17-21 23-28 25-30 14-20 etc.