DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

6 februari 2002

Lekker kluiven

Het oplossen van de eindspelen in de kerstrubriek vonden velen lastiger dan het oplossen van de damproblemen die normaliter worden voorgeschoteld. Dit waren de vele reacties die toch zeer veel lovende kritiek kreeg. De “Blankenaartjes” gingen er nog beter in dan mijn kerstmenu, schreef een oplosser. Nu weet ik niet wat hij gegeten heeft, maar toch. En waarom dan die eindspelen? Wel, heel simpel. We leven nu in het tijdperk van computers, internet etc. In heel veel huiskamers staat wel een computer met een damprogramma. Een reactie van een oplosser uit de vorige ronde heeft mij tot denken gezet. Hij schreef: Zo, heb de damproblemen in TRUUS gegooid en had deze binnen 4 minuten gevonden. En het was nog een goed sterk dammer die meespeelde in de korrespondentiewedstrijden. De man is nog eerlijk dit te schrijven, maar hoeveel zullen deze methode volgen en er zelf niet over schrijven? Hier ligt dus de kern van het probleem. Er zijn tig oplossers die tegenwoordig gebruik maken van een computerprogramma en is er geen kunst meer aan om te kluiven. Maar, de meeste programma’s hebben toch last van de eindspelen. En zeker als het gaat om diverse varianten. Vandaar dat er in de kerstrubriek aandacht werd geschonken aan enkele eindspel(l)en van de wereldberoemde Cornelis Blankenaar. Voor velen ging er toch een wereld vol magie open. Deze componist uit het begin van vorige eeuw had fantastische eindspelen op zijn naam staan. Maar alvorens ik de uitwerkingen geef volgen nu de namen van de prijswinnaars: B.Dijkers, C.Teeuwen, D.v.d.Stelt, J.Oudejans, C.Pieterse, G.de Jong, M.de Jong, W.Kippersluis, J.van Praag, G.Pool. Prijswinnaars gefeliciteerd. Uw prijs komt eraan!!

Dan nu de uitwerkingen:

Vraagstuk 1

1. 29-47 (31-36 gedw.) 2.46-41 (4-15A) 3.49-32 (15-4) 4.41-37 (4-15) 5.32-27 (36-41) 6.37x46 (15-4) 7.47-36 etc.
A2. …los: 47-42

Vraagstuk 2

1.44-49 16-2A 2.49-35 2-7 3.34-45 7-2B 4.6-39 2-16 5.35-49 1-6C 6.45-12 16-11D 7.49-16 11x50 8.12-17 50x11 9.16x2;
A1 16-7 2.34-45 7-2 3.6-39 2-16 4.39-43 16-11 5.45-50 11-2 6.50-11 2x16 7.43-38 16x43 8.49x16
B3 7-16 35-49 16-2 6-39 etc.
C5 1-7 45x1 16-2 39-30 2x35 1-40 35x44 49x35
D6.16-2 39-30 2x35 12-40 35x44 49x35;
D6 6-11 39x6 16-2 6-11 2x16 12-21 16x43 49x16.

Vraagstuk 3

1.7-16 27-49 2.8-21 49-44A 3.21-26 44-35B 4.26-12 22-28C 5.16-2 28-33D 6.12-18 35-49 7.18-40 49x35 8.49-30 45x34 9.2x30 33-38 10.30-48.
A2.49-40 21-17 etc.
A2.49-3548-34 etc.
B3.44-50 48-39 50x28 16-27 22x31 26x5
C4.35-44 16-2!
C4.35-49 12-18 22x13 48-43;
D5.35-44 48-39 44x33 12-23 28x19 2x47
D5.35-49 12-40 49x40 48-30 35x24 2x35 28-32 35-24 32-37 24-47

Vraagstuk 4

1.42-33 3-25A 2.26-48 25-3B 3.41-28 3-12C 4.28-6 12-26D 5.48-25 26-3E 6.33-20 3-21F 7.20-15 21-3 8.6-28 3-26 9.15-42 26x48 10.28-39 48x34 11.25x39
1A 3-9 41-36 9-25 36-9 25x3 33-17 3x21 26x12
2B 25-9 48-30
3C 3-8 33-24
3C 3-21 zie D
3C 3-26 48-25
4D 12-21 33-15 en nu op21-16 6-11 en op 21-49 6-44 49x40 48-30
5E 26-21 33-15 21-3(of?) 15-20.
6F 3-12 6-1 12-26 20-42 26x48 1-34 48x30 25x34.

Agenda

Gerkesklooster:gongdammen. Info: J. Veenstra 0594 - 612774. 8 KNDB-competitie ronde 10 Dokkum: damdag. Info: W. Nuveld 0519 - 296649. 15/16 Halve finale NK 15 De Lier: sneldamdag. Info: P. Boekestijn 0174 - 512234. 22 KNDB-competitie ronde 11 Sneek: damdag. Info: T. Holkema 0515 - 413313.

(W)aard-igheidje

De (slot)opgave van vorige week kwam uit het WK junioren: Na 42. …10-14 volgde 33-28 22x33 31x22 18x27 38x20 27x47 40-35 47x15 34-29 15x31 36x18.

De opgave voor de komende tijd. Nog een kleintje ter oplossing. Hoe wint wit in dit dammeneindspelletje?