DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

25 december 2002

Lekker kluiven

Zo rond de feestdagen heeft menigeen wel even een extra uurtje over om meer aandacht te besteden aan de hobby’s. De damsport krijgt natuurlijk ook weer de nodige belangstelling en met name de damproblematiek staat dan vaak in de schijnwerper. Vele rubrieken schotelen rond deze tijd damproblemen voor waarop u zich weer naar hartelust kunt uitleven. Want is het niet heerlijk om eindeloos te kunnen puzzelen op vraagstukken en proberen deze tot het bot toe af te kluiven. En omdat ik de damproblematiek nog steeds een warm hart toedraag, schotel ik weer een aantal vraagstukken ter oplossing voor. Dit keer eens aandacht voor enkele eindspel(l)en van de wereldberoemde Cornelis Blankeraar. Als ik deze naam dan gaat er voor elke eindspelliefhebber een wereld vol magiek open. Deze componist uit het begin van vorige eeuw heeft fantastische eindspelen op zijn naam staan. Oordeelt u zelf. In totaal vier vraagstukken worden u aangeboden waarbij de nevenvarianten eveneens dienen te worden aangegeven.

Onder de inzenders van de goede oplossingen worden 10 damboeken verloot. De moeite van het oplossen waard dus, ook al heeft u slechts één vraagstuk tot een goed einde weten te brengen. Insturen aan het bekende adres: Roemer Visscherlaan 13, 3705 SB ZEIST. Ook per per email is mogelijk: hcdwaard@xs4all.nl. Inzendingen zijn mogelijk tot 04 januari a.s.

Allen plezierige feestdagen toegewenst, maar vooral veel oplosgenot met de vraagstukken van Cornelis Blankenaar.

Vraagstuk 1 (DIAGRAM I)

Vraagstuk 2 (DIAGRAM II)

Vraagstuk 3 (DIAGRAM III)

Vraagstuk 4 DIAGRAM IV)

Mocht u aan deze vier vraagstukken nog niet voldoende kluifwerk hebben, dan kunt u ook nog meedoen aan een oploswedstrijd die is uitgeschreven door de Kring voor Damproblematiek. Onder de inzenders worden geldprijzen van resp. 45, 35 en 25 euro beschikbaar gesteld. Oplossingen kunnen tot 15 januari a.s. worden ingezonden aan A.Schokker,, Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam. E-mail: zaschokker@hotmail.com.

Het viertal is samengeteld door Dirk de Ruiter uit Duivendrecht. Het eerste probleem is een rustige, maar fraaie binnenkomer. De gang naar winst is 6 zetten diep. Het tweede vraagstuk is een stuk lastiger. Om tegenspel te krijgen moet zwart a.h.w. gedwongen slaan, bereikt bijna de remisehaven, maar wit heeft toch het laatste woord. Bij de derde opgave moet wit het heel precies spelen, want er is maar één zetvolgorde die naar winst leidt. De witte dam laat zich van zijn beste kant zien. Na (??) zetten staat er nog één witte schijf op het bord.Het vierde diagram biedt fraaie staaltjes problematiek. Wordt de auteursbedoeling gevonden, dan blijkt dat er (zwarte) dwangslagen in verwerkt zijn, dat de witte dam secuur moet slaan, dat zwart de damlijn haalt, maar dat wit dan inmiddels via vangstelling de winst binnenhaalt. Al dit moois is 12 zetten diep.

Ook als niet alle oplossingen worden gevonden kan men bevindingen insturen en meedingen naar de beschikbaar gestelde prijzen. Dat geldt overigens ook voor de eindspelen van Blankenaar. Dit zijn de opgaven, waarvan de uitwerkingen dus niet naar Zeist, maar naar Amsterdam dienen te worden gezonden:

Vraagstuk A

Vraagstuk B

Vraagstuk C

Vraagstuk D

Agenda

15-22 Sint Petersburg, Vasily Sokov-memorial; 20-29 Alphen aan de Rijn, WK Junioren; 20/21 Westerhaar, damnacht. Info: E.Hilberink, 054 656 5859. 21 Suriname-Nederland. Info KNDB, bondsbureau; 26 Oostermeer. Gongdammen. Info: 0512 471 585; 27 Maarsbergen, oudejaarstoernooi. Info: E.van Egdom, 033 286 1303; 28 Utrecht. OG-Wessels-toernooi. Info T.de Mik, 030 656 3741; ’s Gravenpolder Rabotoernooi. Info: J.van der Horst, 0113 – 222580; Dedemsvaart 14e Vrielingtoernooi. Info: G.Brink, 0523 266924; Wateringen, P.Helderman-toernooi. Info: J.de Koning, 017 429 3678; Stadskanaal, eindejaarstoernoooi. Info: B.Hageman, 059 962 1696; 30 Wamel, open sneldamkampioenschap. Info W.Duifhuis, 0487 594 581; IJmuiden, 15e oudejaarstoernooi. Info: M.Kosters, 023 5262654.

(W)aard-igheidje

Vorige week aandacht uit het boek “Damkombinaties in het flankspel”:

Tot slot nog een partijfragment uit het boek van het duo Berends/Levels. Hoe wint wit?