DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

30 mei 2002

Zomerkost ter oplossing

Alhoewel in deze beginnende vakantietijd het buitengebeuren natuurlijk centraal staat, heeft menigeen nog wel een extra uurtje over om meer aandacht te besteden aan de dammelarij, zeker als de damproblematiek uw aandacht opeist. Is het niet heerlijk om eindeloos te kunnen puzzelen op vraagstukken en proberen deze tot het bot toe af te kluiven. Allen dus veel oplosplezier toegewenst en mocht u nog niet weg zijn geweest: prettige vakantie!

En omdat ik de damproblematiek nog steeds een warm hart toedraag, schotel ik weer een 12 tal vraagstukken ter oplossing voor. De eerste 6 (groep A) zijn bestemd voor de minder geoefende oplosser en zijn goed te doen. De B-serie ligt een graadje moeilijker, voor de echte kluivers. Zelf bepaalt u aan welke groep u mee wilt doen. Onder de inzenders van de goede oplossingen worden 10 damboeken verloot. De moeite van het oplossen waard dus, ook al heeft u slechts één vraagstuk tot een goed einde weten te brengen. Insturen (voor 8 juni a.s.) kan op vele manieren. Aan het bekende adres in Zeist: Roemer Visscherlaan 13, 3705 SB ZEIST. Maar ook per e-mail is het mogelijk: hcdwaard@xs4all.nl. Onder de goede inzenders worden weer 10 damboeken verloot, die door het Utrechts Nieuwsblad beschikbaar worden gesteld. Veel oplosplezier en voor straks....alvast een prettige vakantie toegewenst!

GROEP A (voor minder geoefenden)

Vraagstuk 1

F.Hermelink. Na een rustige inleiding slaat daarna de vlam in de pan.

Vraagstuk 2

N.R.Keessen. Een heerlijk slagroomgebakje.

Vraagstuk 3

L.de Rooij. Carousselproblematiek van het zuiverste water.

Vraagstuk 4

J.H.H.Scheijen. Een mooi meerslagprobleem.

Vraagstuk 5

H.de Waard. Een dwang en een guillotineslag vormen in dit kleintje het hoogtepunt.

Vraagstuk 6

H.J.v.d.Holst. Leuk gesol met dammen.

GROEP B (voor gevorderden)

Vraagstuk 7

A.v.d.Stoep. Een regen van prachtige meerslagen. Vooral de 3e en 4e die onverwachts neerkomen.

Vraagstuk 8

P.Kuijper. In dit vraagstuk zit een heuse Coup Royal verwerkt!

Vraagstuk 9

J.Vink. Vanuit een prachtige aanvangstand bekwaam slagmechanisme.

Vraagstuk 10

F.van Erve. Formidabele konstruktie.

Vraagstuk 11

A.v.d.Stoep. Schitterende techniek, die in alle zetten tot uiting komt.

Vraagstuk 12

L.de Rooij. Leuke dingen voor de mens, dat onderlangs-slaan en die plakker!

Agenda

1 NK sneldammen; 1-3 NK pupillen; 15 Algemene Vergadering KNDB 29 NK sneldammen jeugdteams.

(W)aard-igheidje

Vorige week een leuke forcing als besluit: