DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

10 oktober 2001

Leren combineren: aanvullend trainingsmateriaal

"Leren combineren" is een nieuwe uitgave van Johan Krajenbrink en Lambert Jan Koops, dat bedoeld is als trainingsmateriaal. In totaal zullen er 8 uitgaven op de markt worden gebracht waarbij de auteurs in elk deel iets nieuws willen bieden op het gebied van damtrainingen. Van jong tot oud, dus stof, aldus het duo "K&K, wordt geschikt gemaakt voor clubspelers van bijna elk niveau. In het eerste deel, "Leren combineren" dus, hebben de samenstellers getracht om een gevarieerd aanbod van combinatietesten samen te brengen. Om de ijverige damstudent die in zijn eentje traint vergelijkingsmateriaal te bieden is bovendien aan het eind van elke test een diagram geplaatst waar de oplosser zijn prestatie af kan lezen en vergelijken met de (rating)waarden die zijn gevonden in de testfase van het boekje. Hierdoor blijft het voor elke oplosser spannend of hij/zij wel in of niet boven zijn gemiddelde kan scoren of niet, zo luidt een begeleidende passage in een bief van Lambert Jan Koops. Vervolgens geven de samenstellers aan dat om de 6 weken een nieuw deel het daglicht zal zien. Het gaat hierbij om de deeltjes Leren Filmen, Leren Rekenen, de Hekstelling, de Halve Hekstelling, Toppers, de techniek van Johan Krajenbrink en 100 standen.

Het losse deeltje Leren Combineren is, evenals alle andere deeltjes, verkrijgbaar bij het bondsbureau van de KNDB voor 12,50, exclusief verzendkosten. Het is voor belangstellenden ook mogelijk om zich voor 100 gulden (inclusief verzendkosten) te abonneren op de gehele reeks. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lambert-Jan Koops, tel. 070 - 3924251 of per email: ljkoops@yahoo.com.

U wilt alvast een voorproefje uit "Leren Combineren"? Ok, dat kan. Daar gaan we dan. Zet u zich schrap. De eerste vaardigheidstest bestaat uit een zestal vraagstukken ter oplossing. Nu zullen veel lezers deze test alle vraagstukken tot een goed einde brengen, maar dat gaat het in wezen niet (alleen) om. Zoals reeds eerder gememoreerd gaat het meer om de benodigde (bedenk)tijd. Snelle denkers en spelers die veel oefenen op standaardcombinaties zullen weinig tijd nodig hebben en is het meer een kwestie van herkennen dan oplossen. Ik pak zomaar een test, waarbij het hier gaat om (foutieve?) lokzetten. Ik leg er 2 van op de gevoelige plaat vast (diagram 1 en 2) en zal 7 partijfragmenten in cijferstand weergeven. De maximale bedenktijd bedraagt 20 minuten. Dit is de uitkomst van test 6 volgens het boekje: Geen enkel vraagstuk goed opgelost: dan behoort u tot de categorie met rating tot 1100; 4 stuks: 1100-1150; 5 stuks: 1150-1200; 6 stuks: 1200-1250; 7 stuks: 1250-1350; bij 8 goed: 1400 en is alles opgelost binnen de 20 minuten: rating van 1450-1550. Succes!! En natuurlijk.....de uitwerkingen pas na 20 mimnuten erbij halen!!! Die staan onderaan deze kolommen.

Test 1

Wat zijn de gevolgen van 3-8?

Test 2

Waarom is 13-18 fout?

Test 3

Een zet als 10-14 lijkt een subtiele voortgang, maar.....

Test 4

Waarom is 14-20 fout?

Test 5

Nog een keer. Waarom is 14-20 fout?

Test 6

Waarom is 4-10 een mislukte lokzet?

De uitwerkingen

1).
Na het gespeelde 3-8 is duidelijk hoe de witte formatie damhaalt: 1.34-29 23x34 2.39x30 24x35 3.28-23 19x50 4.38-33 50x28 5.32x5. Maar wat is dan de zwarte tegenactie? Damhalen natuurlijk: 5. ...22-28 6.5x32 35-40 7.45x34 25-30 8.34x25 15-20 9.25x14 4-9 10.14x3 21-26 11.3x21 16x49. Wit heeft nu niet veel mogelijkheden meer, maar wint toch via een bekend opsluitingsmotief via 12.42-38 49x46 13.36-31 26x37 en 14.47-41!

2).
Een compositie van P.Idzerda waarbij aanval en verdediging elkaar subtiel afwisselen.: Zwart speelt 13-18. Wit vervolgt met .....??? Na 13-18 lijkt 1.29-24 30x19 2.20-14 niet goed vanwege de coup Turc via 2. ...19-23 3.14x5 22-27 4.5x22 17x48. Maar ja, die dam is natuurlijk een doodgeboren kindje na 5.36-31!

3).
Wit kan simpel damhalen met behulp van 25-20 14x34 40x7 1x12 28-22 17x28 32x3 en de zwarte verdediging ligt er dan dik bovenop met 123-17 3x21 16x47. Op slag gaan staan is echter altijd gevaarlijk en is het hier een simpele plakker met 35-30 47x44 30x8 2x13 50x39 die wit een plusschijf brengt. Merk overigens op dat zwart eerst met 24-30 een offer kan plaatsen voordat hij tot de tegenactie 12-17 overgaat. Maar ook dan is een plakker mogelijk met 24-19!

4).
Een simpele weerlegging van de zwarte actie na 30-25 19-23 28x30 1`-16 15x1`4 26x48 door de witte plakker 27-22 48x9 22x4 met dam.

5).
Een stelling waarbij er meer meespeelt dan simpelweg de dam van de tegenstander afpakken. In de eerste plaats lijkt wit winst te kunnen forceren door 30-25 20-24 (of?) 29x20 15x24 33-29 24x33 42-38 33x31 36x7 met doorbraak. Zwart speelt echter na de openingszet 30-25 22-28 waarna wit echter goed slaat met 33x24!! 4-10 25x14 10x50 en de doorbraak volgt alsnog met 49-44 50x20 42-38 20x31 46x7 met winst!

6).
Een bekende mislukte lokzet van Hans Jansen tegen Anatoli Gantwarg. Wit nam de dam toch gewoon met 28-22 17x28 33x4 want na de halve coup Turc met 3-8 4x20 15x24 26x17 11x31 37x26 24-29 34x23 19x46 is het wit die rustig 38-33 25x34 40x29 speelt waarna de zwarte dam op de volgende zet simpel wordt afgenomen kan worden en wit een schijf voorstaat.

Agenda

Vanaf) 19 elke woensdag: de Bilt, provinciaal damkampioenschap. Info E.Kok: 030 6044672; 13 KNDB-competitie, 3e ronde. 17 t/m 20 Amersfoort, open toernooi. Info: P.Bottenheft, 033 4723858; 20-28 Amsterdam, Bijlmer-toernooi. Info: A.Mohamedjoesoef 0920 - 66965121; 27 KNDB-competitie, ronde 4.

(W)aard-igheidje

De afsluiting van vorige week was nog eens een Turkse slag

Tot slot nog een "kluif" uit 'Leren combineren'. Het laatste diagram uit het boek. Welke zet is hier voor wit de winnende voortzetting?