DamWeb

Technische rubriek

Harry de Waard (mail)

18 juli 2001

Delftse telling.....

Wereldkampioen Alexei Tsjizjov heeft in Delft bewezen nog niet van zijn kracht te hebben ingeboet. In het zgn. "Delft Kennisstad damtoernooi" was de eindstand: 1.Alexei Tsjizjov 19; 2.Alexander Schwarzman 14; 3.Anatoli Gantwarg 14; 4.Vatsjelev Tsjegolev 12; 5.Ed Holstvoogd 6; 6.Henk de Witt 2.Nu lijkt een voorsprong van 5 punten veel. Maar dit resultaat werd bereikt omdat de zgn. "Delftse puntentelling" werd toegepast, waarbij 5-0 werd toegekend voor een overwinning en een 3-1 puntenoverwinning bij een voordelig eindspel, terwijl bij een gelijkwaardige remise 2-2 werd voorgeschreven.

Iedereen was laaiend enthousiast over deze toepassing. Zonder deze telling zouden alle partijen tussen de vier grootmeesters in remise zijn geŽindigd. Er viel nu ťťn voordeelremise en ťťn overwinning. De laatste was de partijzege in de slotronde van de toernooiwinnaar. Tegenstander Gantwarg stond slechter, maar kon een afwikkeling nemen, die hem een 1-3 "nederlaag" zou opleveren. Hij speelde daarom (noodgedwongen) door dat hem de kop kostte. Maar hij moest wel omdat bij de bel voor de laatste ronde beide spelers qua puntenaantal op gelijke voet stonden. Commentaar van Gantwarg: "Wat is er nu mooier voor publiek, sponsors en media als de beslissing in de laatste ronde valt in een direct treffen tussen beide koplopers."

Alexander Gantwarg - Alexei Tsjizjow
15-6-2001

Een gevecht op leven en dood was er ook te zien tussen

Watsjelaw Sjtsjogoljew - Alexei Tsjizjow 1-1
11-6-2001

Een interessant flankspelgevecht, waarbij het evenwicht tot nu toe nergens werd verbroken. Maar na het ruiltje 32. ...17-22 33.28x17 12x21 creŽerde de witspeler plots prima aanknopingspunten 34.34-30!! 18-22 en vooral niet de achterloop 20-25 vanwege de plakker 29-23 etc., terwijl de linkervleugel van Tsjizjow dreigt immobiel te worden door 30-25 etc.
Partij: 35.30-25 13-19 36.24x13 8x19 37.40-35 4-9 38.39-34 21-27 39.34-30 9-13 40.29-24 20x29 41.33x24 2-7 42.46-41 7-12 43.41-37 12-18 44.38-33 18-23
Sjtsjogoljew koos nu voor de afwikkeling 45.25-20 14x34 46.33-29 19x30 47.29x9 waarna de partij remise liep. Toch lijkt mij het tikkie terug via 45.33-29 etc. kansrijker voor wit 47. ... 34-39 48.35x24 39-44 49.9-3 44-49 50.24-19 27-32 remise.

Henk de Witt hield het tegen Gantwarg lang vol. Maar in een aan weerskanten opgezette scherpe partij blunderde de witspeler op de 43e zet:

Henk de Witt - Anatoli Gantwarg 0-2
12-6-2001

In wederzijdse tijdnood, met nog een paar luttele seconden op de digitale klok, werd 43.45-40 genoteerd, waarop de Wit-Rus onmiddellijk toesloeg: 43. ...17-22 44.28x17 18-23 45.29x18 24-30 46.35x24 20x47.
In deze fase van de partij deed zich een incident voor. Uit een Delfts citaat was te lezen dat Gantwarg een witte schijf had verplaatst en vervolgens een zet deed met zijn (zwarte) dam. De Witt plaatste zijn schijf weer op het goede veld en drukte de klok in. Over en weer werd de schijf verplaatst en de klok ingedrukt. Gantwarg ging in deze situatie het eerst door zijn klok. Bij het bijwerken van de notatie kwam hij tot 49 zetten. Juist toen hij had berust in een nederlaag op de klok kwam de Witt tot 50 zetten. Bij vergelijking van de notatiebiljetten bleek dat Gantwarg een zet was vergeten te noteren. Arbiter Quant stelde eveneens vast dat de vereiste zetten waren gedaan zodat er doorgespeeld kon worden 47.18-12 8-13 48.32-27 47-29 49.12-8 29x45 50.8x19 Het bedoelde moment waarop het draaide. Gantwarg meende dat schijf 19 op 24 moest staan, verplaatste deze naar het veld en speelde daarna 45-18. Na afloop bood Gantwarg zijn excuses aan. In de hektiek van de tijdnood had hij volgens het citaat een black-out gehad. In zijn voorstelling kwam na een slagenwisseling de witte schijf op 24 i.p.v. 19. Iedereen, dus ook de Witt, was ervan overtuigd dat hier inderdaad sprake was van een paniekreactie in de slopende tijdnoodfase en dat er absoluut geen sprake was van onsportief gedrag!

Agenda

T/m 21 Den Haag Orap open. Info A.Kruyshoop, 070 - 3649628. 21 Loosdrecht, dammen op de dijk. 22-28 Nijmegen, Ordina. Info: Paul Visser, 026 - 3256869.

(W)aard-igheidje

De opgave voor de komende tijd, die deze keer uit de Twentse hoek komt. Uit de partij Han Borgman - Gerrit Draaisma verzuimde zwart na 18.39-34 naar dam te combineren en werd na 11-16 zelf de klos van een flitsende combinatie. Welke mogelijkheden?